Psykiatrinen lastensuojelutyö 5 op TEST

TEST Uusi ryhmä aloittaa Turussa tammikuussa 2024!

PSYKIATRINEN LASTENSUOJELUTYÖ

Koulutus koostuu kolmesta moduulista

 1. Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet 2 op
 2. Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka 2 op
 3. Aikuispsykiatriaa lastensuojelutyön ammattilaisille 1 op

Lähiopetuspäivät: 27.1/ 28.1/ 10.2/ 11.2/ 3.3/ 4.3/ 1.4/ 2.4

TAUSTAA

Lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian välinen yhteistyö on pitkään ollut eräs lastensuojelun kesto-ongelmista. Tämä koulutuskokonaisuus on suunniteltu nimenomaan psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan edistämään yhteistyötä, jotta kaikki lasten hyväksi tehtävä työ olisi johdonmukaisesti samansuuntaista. Suuri osa lapsen ja nuoren psykiatriselta vaikuttavista oireista on hoidettavissa ilman medikalisointia – sosiaalipedagogisin keinoin systeemisesti terapeuttisella työotteella.
Suurella osalla lastensuojelun asiakkaiden vanhemmista on psyykkisiä ongelmia. Biologisten vanhempien mielenterveys- ja päihdehäiriöiden vähentämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi lasten ennusteeseen.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SUORITUSTAVAT

Koulutus on suunniteltu työelämälähtöisesti niin, että koko työyhteisö voi suorittaa koulutuksen samaan aikaan. Koulutus koostuu 5-10 lähiopiskelupäivästä, työnohjauksellisesta työskentelystä, verkko-opiskelusta sekä itsenäisestä opiskelusta. Koulutuksen lähiopetuspäivät on mahdollista tilata työyhteisökoulutuksena yhdelle tai useammalle työyhteisölle omalle paikkakunnalle. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi osallistua avoimiin lähiopetuspäiviin, joita järjestetään lukuvuoden aikana eri puolilla maata mm. Helsingissä, Tampereella, Turussa, Seinäjoella, Oulussa ja Hämeenlinnassa. Koulutus on mahdollista suorittaa moduuleittaan tai kokonaisuutena. Kokonaisuus on mahdollista suorittaa yhden tai useamman lukukauden/lukuvuoden aikana.
Koulutus on suunniteltu niin, että se hyväksytään myös vapaavalintaisina opintoina osaksi useampia alan korkeakoulututkintoja, minkä lisäksi se hyväksiluetaan alan ammatillisina opintoina toisella asteella. Koulutus pätevöittää henkilöstöä, nostaa entisestään yksikön hoidon kokonaistasoa ja auttaa täsmentämään lastenpsykiatrisen ja nuorisopsykiatrisen konsultaation fokusta ja tarvetta.
Koulutukseen on mahdollista hakea osarahoitusta esim. koulutusrahastolta tai ELY-keskukselta. Mikäli koulutus on tarkoitus järjestää ns. täsmäkoulutuksena, eli yhteishankintakoulutuksena Ely-keskuksen kanssa, voidaan tarvittaessa koulutuksen järjestämismuotoa säätää tarvittaessa niin, että lähiopetuspäiviä on 10.

KUSTANNUKSET

Koulutuksen hinta on 950 € + alv 24 %
Kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä järjestettävissä koulutuksissa laskuttajana toimii kesäyliopisto ja hinnoissa on pieniä eroja. Koulutuksen hinta selviää kesäyliopiston esittelystä ja on tarkistettavissa ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutuksen sisältö

Vaativan psykiatrisen lastensuojelutyön perusteet 2 op

 • Perustiedot elämänkaaresta, lapsuuden, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden psykoemotionaalinen kehitys ja kehityksen häiriöt biopsykososiaalisen mallin mukaan
 • Psykiatrinen tautiluokitusjärjestelmä, psyykkiset ja neuropsykiatriset häiriöt
 • Perustiedot lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisista hoitomahdollisuuksista
 • Perusvalmius akuuttien psykiatristen oireiden kohtaamiseen
 • Perustiedot psykiatrisesta lääkehoidosta ja psykoterapeuttisesta hoidosta
 • Perustiedot psykiatriaan liittyvästä lainsäädännöstä ja oikeuspsykiatriset näkökohdat

Vaativan lastensuojelutyön psykologinen metodiikka 2 op

 • Kikkoja konstikkaaseen käytökseen – Keinoja kannattavaan kasvatuskeskusteluun
 • Keinoja kiukun hallinnan ohjaukseen
 • Oikeanlainen vs. vääränlainen lapsen varjelu
 • Milloin hoito voi ylläpitää tai pahentaa häiriötä
 • ”Normaali oireilu” vs. ”huolestuttava oireilu”
 • Impulssikontrollin ja käytöksen harjoittaminen
 • Keinoja koulunkäyntihaluttomuuteen
 • Lomakkeita ja menetelmiä käytöshäiriön ja aggressiivisen käyttäytymisen arviointiin
 • Päihderiippuvuudet, Internet- ja tietokonepeliriippuvuus ym. toiminnalliset riippuvuudet
 • Yksilö- ja ryhmäohjausmenetelmiä ja käytänteitä
 • Perheterapeuttinen työote ja systeemisesti terapeuttinen työote
 • Toiminnalliset työskentelytavat lasten ja nuorten ohjauksessa
 • Tunnekeskeiset työtavat lasten ja nuorten ohjauksessa

Aikuispsykiatriaa lastensuojelutyön ammattilaisille 1 op

 • Aikuispsykiatrian tautiluokitusjärjestelmä – oiretta, persoonallisuutta, ilmaisua vai sairautta
 • Päihdeongelmien yhteys psykososiaalisiin ongelmiin
 • Kriisit ja traumat aikuisen kliinisessä statuksessa
 • Perustiedot aikuisten psykiatrisista hoitomahdollisuuksista
 • Perhettä kunnioittava ja ihmisestä välittävä hoitoon ohjaus ja motivointi

TARJOUSPYYNTÖ

Mikäli haluatte pätevöittää koko henkilöstön kerralla tai osan siitä, ottakaa yhteyttä (mieluiten sähköpostitse), niin suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopiva kokonaisratkaisu. Email: raul.soisalo@psyk.fi puh. 046 6855326 / 045 2799444

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUS EHDOT
Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.fi. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalveluun puh. 046 6855326 / 045 2799444.
Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.
Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.
Jos peruminen tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.
Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.
Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumaan kurssille.

Ajankohta: 2020-1-27 0:00:00 TEST – 2020-4-1 23:59:00 TEST
Paikka: Turku TEST
Järjestäjä: Suomen Psykologinen Instituutti
Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu / Mari Laine puh. 010 2310 333 / 045 2799444, asiakaspalvelu@psyk.pro
Kesto: 5 op
Ilmoittautumislomake

Nuorten päihdeongelmat ja itseään vahingoittava käytös TEST

AIKA JA PAIKKA

Turku 2.4.2020
Saatavana myös tilauskoulutuksena.
Hinta: 189€ (+alv 24%)

KUVAUS

Eräs nuori sanoi aikoinaan minulle: ”Jussi, ei ole mitään parempaa tapaa saada apua kuin oireilla koulussa”
Miten nuoret oireilevat? Minkälaisia erilaisia tekijöitä voi löytyä päihdeongelman taustalta ja miten ymmärtää nuorten päihdekäytöstä. Onko kyse asosiaalisuudesta vai normaalista kehityksestä? Asosiaalinen nuori kieltäytyy helposti kontaktista ja vetäytyy. Tutkimusten mukaan viiltely on myös lisääntynyt nuorilla. Miten lähestyä ja ymmärtää viiltelyä ja voiko sitä erottaa itsemurhayrityksestä. Voiko tällaiseen nuoreen löytää yhteyden?
Voi – ja pitää!

KENELLE

Koulupuolen sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

ILMOITTAUTUMINEN

Lisätiedot ja ilmoittautuminen mahdollista myös asiakaspalvelun kautta osoitteessa asiakaspalvelu@psyk.fi.

Kouluttajat

Koulutuksen kouluttajina käytämme kouluttajapätevyyden omaavia alan substanssiasiantuntijoita.

Jussi Sudenlehti
Vastuukouluttaja, perheterapeutti, psykoterapeutti ja kirjallisuusterapeutti
Sudenlehti ( ent. Sutinen ) on tehnyt haastattelututkimuksen sijaisperheiden tuen tarpeesta ja luonut tunne- ja systeemikeskeisen työnohjausmallin sijaisperheille. Tämän lisäksi vastuukouluttaja on työnohjannut ja kouluttanut sijaisperheitä sekä vastannut perhesijoituksista ja sijaisperheiden tukemiseen liittyvien työntekijöiden ohjauksesta ja työskentelymalleista. Myös vierailevia kouluttajia saatetaan käyttää.

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUS EHDOT

Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.fi. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalveluun puh. 046 6855326 / 045 2799444.

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.
Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.

Jos peruminen tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.
Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumaan kurssille.
Ajankohta: 2020-4-2 0:00:00 TEST – 2020-4-2 23:59:00 TEST
Paikka: Turku TEST
Järjestäjä: Suomen Psykologinen Instituutti TEST
Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu / Mari Laine puh. 010 2310 333 / 045 2799444, asiakaspalvelu@psyk.pro
Kesto:
Ilmoittautumislomake

Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun

AIKA JA PAIKKA

Helsingissä 24.8.2020

LAPI-talo, Lapinlahdenkatu 1b

KENELLE

Koulutus on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

IDEA

Hoito- ja kasvatustyön yksi tärkeimpiä elementtejä on kielellistäminen ja ulkoistaminen. Samalla tulemme järjestelleeksi vaikeita tunteita ja ristiriitoja. Varsinkin lasten ja nuorten kanssa pitää löytää koko ajan uusia tapoja saattaa vaikeat tunteet sanoiksi, symboleiksi ja muodoiksi. Miten räpätään terapiassa? Mitä perhepiirroksilla voi tehdä? Mihin perustuu satujen parantava voima? Miten elokuvia tai videoita voi hyödyntää?

Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia luovia reittejä omaan työhön eri asiakasryhmien kanssa ja innostaa uusien menetelmien äärelle. Kokemuksellisuuden lisäksi koulutus tarjoaa tietoa luovuuden hoitavuudesta sekä suhdekeskeisen hoidon ja ajattelun tärkeydestä.

HINTA

Osallistumismaksu 195€+alv 24% sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit (lounas omakustanteinen).

Vaihtoehtoisesti verkkokurssilisenssi 145€ + alv 24 %. Lisenssi on voimassa kolmen kuukauden ajan.

asiakaspalvelu@psyk.fi

Koulutus on saatavana myös tarpeen ja toivomuksen mukaan työyhteisön tilauskoulutuksena, joka voi olla kestoltaan 4-8 tuntia.

Kouluttaja

Vaativan erityistason psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja –tutkija Raul Soisalo

 

PERUUTUS JA MAKSUNPALAUTUS EHDOT

Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@psyk.fi. Peruutuksia ei vastaanoteta muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Lähetämme onnistuneesta peruutuksesta kuittauksen sähköpostitse. Jos et saa vahvistusta peruutuksen onnistumisesta, ole yhteydessä asiakaspalveluun puh. 046 6855326 / 045 2799444.

Jos ilmoittautuminen perutaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, peruutuksesta ei koidu kuluja.
Jos osallistumismaksu on jo maksettu, palautetaan kurssimaksu vähennettynä 20 euron käsittelykuluilla.
Jos peruminen tapahtuu alle 14 vuorokautta ennen kurssin alkua, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.
Jos osallistuja ei ilmoita peruutuksesta ja ei saavu kurssille, kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Sairastumistapauksissa ota mahdollisimman pian yhteyttä asiakaspalveluun. Kurssimaksua ei peritä, mikäli osallistuja toimittaa lääkärin tai sairaanhoitajan todistuksen, joka osoittaa hänen olevan estynyt osallistumaan kurssille.
Ajankohta: 2020-8-24 9:00:00 – 2020-8-24 16:00:00
Paikka: Helsinki
Järjestäjä: Suomen Psykologinen Instituutti
Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu / Mari Laine puh. 010 2310 333 / 045 2799444, asiakaspalvelu@psyk.pro
Kesto:
Ilmoittautumislomake